Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Na internetowy urząd poczekamy jeszcze 5 lat

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zaprezentowało projekt Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej" (e-PUAP), który ma umożliwiać załatwienie zapłaty podatku, czy wyrobienie prawa jazdy przez internet. System ma być w pełni funkcjonalny i dostępny dopiero za 5 lat.

Informacje podajemy za PAP. Za pośrednictwem przygotowywanej przez rząd platformy użytkownicy będą mogli zapłacić podatek dochodowy i VAT, umówić się na wizytę u lekarza, wyrobić prawo jazdy, dowód osobisty czy też zamówić książkę w bibliotece. Tylko część usług pojawi się wcześniej niż za pięć lat.

Obywatele mają mieć możliwość załatwienia łącznie 19 spraw przez internetowy urząd, a przedsiębiorcy - 9.

Platforma będzie oparta o podpis elektroniczny, który będzie identyfikował obywateli i przedsiębiorców.

W tej chwili projekt jest w fazie konsultacji z administracją samorządową.

Jak szacuje wiceminister MNiI Włodzimierz Marciński, przygotowanie platformy pochłonie ponad 1 mld zł.