Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Na co poseł nie ma czasu

Posłowie nie mają czasu odpowiadać na e-maile od wyborców - taki wniosek nasuwa się po obejrzeniu wyników testu, który przeprowadziła organizacja Internet Obywatelski.

W ramach akcji "poseł on-line" IO dwukrotnie - w odstępie tygodniowym - rozesłał listy elektroniczne do wszystkich 460 posłów by sprawdzić czy parlamentarzyści korzystają z poczty elektronicznej w kontaktach z wyborcami. IO uzyskał 61 odpowiedzi, co oznacza, że na list hipotetycznego wyborcy odpowiedziało nieco ponad 13% wszystkich posłów.

Każdy z posłów na Sejm RP ma założoną skrzynkę pocztową na serwerze Kancelarii Sejmu, z adresem tworzonym według schematu imię[email protected] Każdy z posłów na początku kadencji otrzymał też wraz z komputerem i modemem informacje o posiadanej skrzynce pocztowej (hasło, sposób dostępu) i deklarację pomocy ze strony pracowników Kancelarii, w razie problemów z obsługą poczty. Negatywny wynik testu przeprowadzonego przez IO może więc oznaczać tylko, że posłowie nie mają już czasu na kontakty z wyborcami droga elektroniczną.

W pierwszym liście IO przedstawiało się jako obywatel zainteresowany godzinami dyżurów poselskich. Odpowiedzi na list przysłany z darmowego konta założonego na portalu udzieliło 48 posłów. Po tygodniu IO przedstawił się w drugim liście elektronicznym i poprosił o kontakt. Na ten list przyszło już tylko 13 odpowiedzi.

IO przedstawił wyniki badania i listę posłów, którzy, naszym zdaniem, podczas bieżącej kadencji pochłonięci są poważnymi sprawami i nie zajmują się korespondencją elektroniczną, na stronie www.egov.pl/posel. Inaczej nieco uzyskane wyniki interpretuje sprawca zamieszania, czyli organizacja Internet Obywatelski, która w przesłanym komunikacie powiadamia, że "uzyskane wyniki zmuszają do stwierdzenia, że choć kancelaria Sejmu zapewniła środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, to jednak długa jest jeszcze droga do wykorzystania Internetu i poczty elektronicznej jako skutecznego kanału komunikacyjnego do kontaktu parlamentarzystów z obywatelami, wśród których coraz liczniejsza jest rzesza Internautów. W dziele budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce brakuje ciągle jeszcze aktywnego nastawienia tych, których wybraliśmy jako naszych przedstawicieli".