Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NOM nakarmi głodne dzieci

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Niezależny Operator Międzystrefowy postanowił wspomóc akcję dożywiania dzieci organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż.

W dniach 21-31 grudnia, 1 grosz z każdego zrealizowanego połączenia przez prefiks 1044, NOM przeznaczy jest na rzecz akcji PCK. Akcja w żaden sposób nie wpływa na koszt realizowanych połączeń.