NOM nakarmi głodne dzieci

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Niezależny Operator Międzystrefowy postanowił wspomóc akcję dożywiania dzieci organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż.

W dniach 21-31 grudnia, 1 grosz z każdego zrealizowanego połączenia przez prefiks 1044, NOM przeznaczy jest na rzecz akcji PCK. Akcja w żaden sposób nie wpływa na koszt realizowanych połączeń.