NEUTRON-IT kontratakuje: żądamy odszkodowania od o2.pl

Prezes zarządu NEUTRON-IT wystąpił do portalu o2.pl z żądaniem wypłaty odszkodowania w wysokości 100 tys. zł za wprowadzenie klientów w błąd przez naśladowanie w nazwie i rozwiązaniu technicznym wtyczki o!phone. To kolejny etap toczącego się w ostatnich tygodniach sporu między firmą a portalem.

Prezes NEUTRON-IT, Michał Jakubowski w odpowiedzi na zarzuty portalu o2.pl dotyczące bezprawnej dystrybucji wtyczki o!phone przez firmę NEUTRON-IT, w liście wysłanym 23 listopada br. do Jacka Świderskiego, członka zarządu o2.pl, poprosił o zaprezentowanie kopii świadectwa ochronnego na ten znak lub dowodu dokonania jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Jednocześnie zaatakował portal, używając analogicznych argumentów do o2.pl, czyli twierdząc, że warszawska spółka "pasożytniczo" wykorzystała renomę znaku o!phone "do ułatwienia zbytu własnej usługi". Michał Jakubowski twierdzi, że znak o!phone jest wykorzystywany od czerwca 2004 roku, czyli o kilka miesięcy wcześniej niż znak Tlenofon.

W liście będącym "wezwaniem do dobrowolnego spełnienia żądania w rozumieniu art. 479 kodeksu postępowania cywilnego" można też przeczytać: "Używanie przez Państwa łudząco podobnego oznaczenia do świadczenia usług w kontekście siły atrakcyjnej, jaką posiada znak o!phone, kojarzony przez odbiorców z najtańszymi połączeniami telefonicznymi na rynku, powoduje deprecjację renomy znaku o!phone poprzez wywoływanie niepożądanych skojarzeń."

Michał Jakubowski w liście do zarządu o2.pl powtarza też zarzut znany już wcześniej z listu przesłanego do naszej redakcji przez Piotra Jagielskiego - dyrektora handlowego firmy NEUTRON-IT - wspomina o tym, że spółka o2.pl wykorzystała wersję testową udostępnionej jej wtyczki do stworzenia własnego produktu.

Na początku listopada o2.pl zażądał od NEUTRON-IT 500 tys. zł zadośćuczynienia za bezprawne posługiwanie się nazwą wtyczki podobną do nazwy produktu autorstwa portalu. O2.pl rozważa też wniesienie sprawy do sądu na podstawie zapisów artykułów kodeksu cywilnego o nieuczciwej konkurencji.