NEC w MeT

Powiększa się grono znanych firm, pracujących nad standardem bezpieczeństwa bezprzewodowego handlu elektronicznego.

MeT powstała w kwietniu 2000 r., z inicjatywy takich firm, jak Ericsson, Matsushita, Nokia, Siemens i Sony Corporation. Jej celem jest wspólne prowadzenie prac nad otwartym standardem przeznaczonym do bezpiecznego prowadzenia bezprzewodowych transakcji elektronicznych. Inicjatywa wykorzystuje istniejące i nowo tworzone standardy w celu stworzenia powszechnie stosowanych rozwiązań, sprzyjających szybkiemu przyjmowaniu przez rynek globalny godnych zaufania usług handlu bezprzewodowego. „Cieszymy się widząc w naszym gronie firmę NEC. MeT zanotowała już sukces w postaci wprowadzenia pierwszych, opracowanych przez siebie specyfikacji bezpiecznych transakcji, realizowanych w sieciach komórkowych. Włączenie NEC jako sponsora przyniesie projektowi wiele korzyści i już obecnie oczekujemy na udział tej firmy w pracach nad specyfikacjami” - mówi Martti Granberg, prezes MeT.

Rozwiązania techniczne i koncepcje opracowane w MeT mają działać we wszystkich sieciach, ze wszystkimi usługami i na wszystkich urządzeniach bezprzewodowych. Będą się opierać na istniejących standardach, takich jak WAP, WTLS (Wireless Transport Layer Security), WIM (Wireless Identification Module), PKI (Public Key Infrastructure) i Bluetooth. Prywatność i bezpieczeństwo mają zapewnić podpis elektroniczny oraz usługi kryptograficzne, służące do weryfikacji transakcji, zapewnienia ich poufności, uwierzytelniania i akceptacji. Przykładowe aplikacje oparte na standardzie MeT umożliwiają bezpieczny dostęp i korzystanie z osobistych kart kredytowych, kart debetowych, programów lojalności i rezerwacji.