NASK ułatwia delegację domen

Firma zarządzająca domenami przygotowuje nowy sposób wnioskowania o zmianę delegacji domeny.

Według zamierzeń NASK-u, od 2 kwietnia br. wystąpienie o przekazanie domeny będzie polegało na wypełnieniu „wniosku elektronicznego”, dostępnego na stronie www.dns.pl. Między 2 a 17 kwietnia zmiany delegacji domeny można jeszcze dokonać na dotychczasowych zasadach. Od 17 kwietnia jakakolwiek zmiana we wpisach DNS będzie wymagała zastosowania elektronicznego wniosku do zmian delegacji.

Formularz wniosku należy wypełnić, wydrukować, opatrzyć podpisem i pieczęcią firmową, a następnie wysłać faksem lub pocztą do NASK-u. Przy pomocy jednego wniosku będzie można wystąpić o zmianę delegacji do 10-ciu domen. Dotychczas wystąpienie o przekazanie domen wiązało się z koniecznością wypełniania dwóch dokumentów przesyłanych faksem lub pocztą. Obecnie, po wypełnieniu formularza wniosku, informacje od razu umieszczane są w bazie NASK-u. Przesłanie opatrzonego pieczęciami i podpisami wniosku jako potwierdzenia będzie konieczne, jak zapewnia rzecznik , Maria Baranowska, jedynie do momentu wprowadzenia w życie ustawy o podpisie elektronicznym.

Dla zgłaszających zmianę powyżej 10-ciu delegacji domen uruchomiona zostanie osobna ścieżka, nie wymagająca wypełnienia wniosku. Zmianę taką będzie można zgłosić do administratora DNS-u za pośrednictwem poczty elektronicznej. Takie udogodnienia dotyczą przede wszystkim firm ISP. W NASK-u rejestruje i przekazuje domeny około 120 dużych ISP, które wnioskują zazwyczaj jednorazowo o zmiany delegacji 100 - 200 domen. W ich przypadku wystarczy obecnie samo powiadomienie administratora i przesłanie listy przekazywanych domen.

Według przedstawicieli NASK, planowana modyfikacja nie zmieni obowiązujących od 18 grudnia 2000 r. "Zasad rejestracji i utrzymania domen internetowych".