Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NASK otworzył centrum kolokacji i hostingu

Nowy ośrodek oferuje usługi dzierżawy infrastruktury IT lub powierzchni montażowej firmom ze wszystkich sektorów gospodarki.

W ramach usług kolokacji i hostingu NASK zapewnia klientom ciągły, fizyczny dostęp do urządzeń oraz monitorowanie pracy urządzeń klienta w trybie ciągłym w zakresie www, ftp, pop3, smtp, snmp, icmp (ping). Ewentualna nieosiągalność usługi jest raportowana za pomocą poczty elektronicznej, komunikatu SMS lub faksu. Ośrodek przez całą dobę świadczy takie usługi, jak restart urządzeń, wyłączanie i włączanie urządzeń, odłączenie i załączenie kabli, zmiana płyty CD. Klienci centrum otrzymują raporty o poziomie ruchu wejściowego i wyjściowego. W ramach usługi kolokacji zapewniony jest także backup danych. Możliwa jest transmisja SDH/PDH, ATM i FR. Centrum dołączone jest bezpośrednio do szkieletu sieci IP NASK dwoma niezależnymi łączami.