NASK otworzył centrum kolokacji i hostingu

Nowy ośrodek oferuje usługi dzierżawy infrastruktury IT lub powierzchni montażowej firmom ze wszystkich sektorów gospodarki.

W ramach usług kolokacji i hostingu zapewnia klientom ciągły, fizyczny dostęp do urządzeń oraz monitorowanie pracy urządzeń klienta w trybie ciągłym w zakresie www, ftp, pop3, smtp, snmp, icmp (ping). Ewentualna nieosiągalność usługi jest raportowana za pomocą poczty elektronicznej, komunikatu SMS lub faksu. Ośrodek przez całą dobę świadczy takie usługi, jak restart urządzeń, wyłączanie i włączanie urządzeń, odłączenie i załączenie kabli, zmiana płyty CD. Klienci centrum otrzymują raporty o poziomie ruchu wejściowego i wyjściowego. W ramach usługi kolokacji zapewniony jest także backup danych. Możliwa jest transmisja SDH/PDH, ATM i FR. Centrum dołączone jest bezpośrednio do szkieletu sieci IP NASK dwoma niezależnymi łączami.