NASK i KidProtect przeciwko przemocy w Internecie

NASK podpisała list intencyjny z fundacją KidProtect - obie instytucje zamierzają wspólnie przeciwdziałać rozpowszechnianiu w Internecie treści pornograficznych z udziałem dzieci, zwierząt i z elementami przemocy. Ze strony NASK zajmie się tym CERT Polska.

W ramach współpracy NASK i Fundacja KidProtect zamierają uruchomić Centrum Monitoringu sieci Internet oraz hot-line, do których internauci będą mogli zgłaszać (pocztą elektroniczną, poprzez formularze na stronie WWW, a także telefonicznie lub faksem) informacje na temat przestępstw związanych z przemocą i pornografią dziecięcą.

Przedstawiciele NASK zapowiadają, że realizowaniem projektu zajmie się CERT Polska - "Zespół stanowił będzie, przede wszystkim, zaplecze techniczne dla prowadzonej działalności, dzięki czemu łatwiejsza będzie m.in. identyfikacja źródła nielegalnych treści. Chcielibyśmy, aby inicjatywa NASK i fundacji KidProtect stała się częścią prowadzonej przez Komisję Europejską akcji Safer Internet, mającą na celu wspólne zwalczanie przestępczości w sieci" mówi Mirosław Maj, kierownik CERT Polska.

Więcej informacji:

http://www.kidprotect.pl