NASK: 1 mln 300 tys. domen .pl na koniec 2008 r.

Liczba zarejestrowanych nazw domen na koniec trzeciego kwartału 2008 r. wyniosła 1208186 - podaje raport NASK, który jest pierwszym z cyklu publikowanych kwartalnych analiz na temat polskiej branży domainingu.

W pierwszym kwartalnym raporcie o rynku domen w Polsce opracowanym przez NASK (autorami są: Małgorzata Stachura i dr Andrzej Bartosiewicz) zaprezentowano ilościowy obraz tej dynamicznie rozwijającej się branży internetowej.

Liczba zarejestrowanych i przedłużonych domen, popularność usług DNT i WLS, dynamika zmian w ujęciu rocznym i kwartalnym, a także udział partnerów NASK w rynku - to podstawowe informacje zawarte w raporcie.

NASK: 1 mln 300 tys. domen .pl na koniec 2008  r.

Liczba domen .pl w Polsce w latach 2006-2008 Żródło: raport NASK Rynek domen w Polsce

W porównaniu do ubiegłego roku zanotowano wzrost rejestracji domen o rekordowe 36.88%. NASK ocenia, że na koniec 2008 r. liczba zarejestrowanych domen .pl powinna osiągnąć poziom minimum 1300000 domen.

Autorzy raportu zauważają wyraźny trend stałej dynamiki wzrostu w zakresie rejestracji domen .pl, a także niewielki spadek w zakresie ich odnawiania.

NASK: 1 mln 300 tys. domen .pl na koniec 2008  r.

Procent odnowień domen .pl w Polsce w latach 2006-2008 Żródło: raport NASK Rynek domen w Polsce

Obecnie prawie 96% nazw domen .pl obsługiwanych jest przez partnerów NASK i rynek zdominowany jest w tym względzie przez dwóch największych graczy posiadających kolejno 27% oraz 24% udziałów w torcie.

Po wprowadzeniu we wrześniu 2007 r. usługi DNT polegającej na sprawdzeniu atrakcyjności i użyteczności domeny - przetestwoano w ten sposób 850161 domen, z których zarejestrowano 7174. W kwartalnym raporcie NASK przedstawiona została również dynamika popularności usługi WLS (Waiting List Service) pozwalającej uzyskać prawo pierwokupu domeny (tzw. opcje).

Cały raport dostępny jest tutaj.

Daniel Dryzek, Dyrektor Zarządzający Active24.pl, organizator MeetDomainers

To bardzo dobrze, że NASK zaczął publikować kwartalne raporty ze

swojej głównej działalności, czyli rejestracji i utrzymania domen w

strefie .pl. Pomaga to zachować przejrzystość rynku domen, jak również zwiększa ogólną wiedzę na temat branży domen.

Chciałbym jednak nieco sceptycznie odnieść się do zapowiedzi wzrostu

rynku domen w Polsce w najbliższej przyszłości, czyli w 2009 roku. W

ciągu ostatniego roku faktycznie mieliśmy do czynienia ze skokowym

wzrostem ilości domen w strefie .pl. Jesteśmy również w czołówce krajów na świecie pod względem procentowego przyrostu ilości domen.

Ten wynik zawdzięczamy jednak przede wszystkim nowym rejestracjom, które istnieją dzięki niskiej cenie rejestracji (10 zł netto dla Partnerów NASK oraz promocje u rejestratorów).

Wysoka cena utrzymania domen (80-120 zł, dla Partnerów NASK 60 zł) szkodzi rynkowi internetowemu w Polsce. Duża część osób i firm, które zarejestrowały domeny w 2008 roku spotka się z dylematem wysokich cen przedłużeń już w styczniu przyszłego roku. Wtedy większość z nich zrezygnuje z domeny lub zmniejszy ich ilość, redukując również koszty.

W 2008 roku zostanie zarejestrowanych ponad 700 tys. domen w strefie .pl. Wg mnie w przyszłym roku zostanie przedłużonych może 30-40% z

nich. Przy takim obrocie spraw odsetek odnowień domen .pl w styczniu 2009 spadnie do około 50-55%, a w kolejnych miesiącach będzie wynosił około 60% - nie zaś 69-70% jak prognozuje NASK. Będzie to wtedy zapewne najgorszy wynik na świecie, a będziemy go zawdzięczać jednym z najwyższych w Europie i na całym globie cen utrzymania domen.

<b>Dopóki będziemy przepłacać za domeny u naszego rodzimego dostawcy domen, dopóty nie mamy co liczyć na boom domenowy w Polsce.</b>