NASDAQ bez Netii

Netia Holdings otrzymała w dniu wczorajszym decyzję NASDAQ Listing Qualifactions Panel dotyczącą wycofania kwitów depozytowych spółki z obrotu na rynku NASDAQ. Netia zapowiada odwołanie się od tej decyzji.

Kwity depozytowe (American Depositary Shares, ADS) Netii zostały wycofane z Nasdaq od sesji 15 października. Mimo, że firma złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji, szanse na pozytywne zakończenie sprawy są niezbyt duże. Netia nie spełnia bowiem warunków dotyczących m.in. minimalnej wysokości majątku trwałego netto oraz kapitałów własnych. Nie została też zakończona restrukturyzacja finansowa spółki. Szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku Netii o ponowne dopuszczenie kwitów depozytowych do obrotu, znacznie wzrosną po zakończeniu restrukturyzacji finansowej firmy.