Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

MySpace przeciwko pedofilom

Serwis MySpace po licznych oskarżeniach o ułatwianie życia przestępcom seksualnym (którzy często za jego pośrednictwem wyszukują kolejne ofiary), oświadczył, że opracuje technologie blokujące działalność przestępców.

MySpace podpisał umowę z firmą Sentinel Tech Holding Corp. Dzięki niej ma powstać baza danych zawierająca nazwiska, rysopis i inne cechy charakterystyczne przestępców seksualnych.

Działalność pedofili w Sieci staje się coraz większym problemem w USA. Rozpowszechnienie komputerów i Internetu dało przestępcom do ręki nowe narzędzia, które ułatwiają im kontakt z potencjalnymi ofiarami. Sprawa jest na tyle poważna, że w Stanach Zjednoczonych powstaje baza danych pedofili, dzięki której każdy z rodziców może sprawdzić, czy w jego najbliższej okolicy nie mieszka osoba, która została skazana za przestępstwa seksualne wobec nieletnich.