Multi Cash przez Internet

Departament Bankowości Elektronicznej BPH PBK jako pierwszy w kraju wprowadził połączenia przez Internet w ramach oferowanego systemu bankowości elektronicznej MultiCash Pro.

Według danych banku, około 99% firm –klientów tego systemu bankowości elektronicznej posiada dostęp do Internetu. Prawie 2/3 z nich (61%) łączy się za pomocą łączy sztywnych. „Taka jest też docelowa grupa klientów nowej funkcjonalności systemu. Dzięki przejściu na platformę internetową zyskają oni na szybkości przesyłanych danych a koszty jednostkowe połączenia z bankiem ulegną redukcji” – powiedział Dariusz Nalepa, dyrektor DBE BPH PBK SA.

Multi Cash to oprogramowanie Omikron Systemhaus, w Polsce jest wykorzystywany przez 12 banków w Polsce, ponadto kilkadziesiąt w Europie i na świecie. System jest przeznaczony dla korporacji, klientów międzynarodowych i dużych firm.

Multi Cash PRO jest 32-bitową wersją systemu. Może integrować się z programami finansowo – księgowymi w firmie w której jest instalowany, zawiera standardowo wbudowany moduł analiz i raportów Cash Management. Udostępniany jest wraz z kartami chipowymi, na których przechowywany jest podpis elektroniczny. Oprogramowanie daje ponadto możliwość stosowania podpisu rozproszonego. System obsługuje też rachunki IBAN.

Do komunikacji z bankiem system wykorzystuje własny protokół MCFT (MultiCash File Transfer Protocol), obejmujący szyfrowanie 3DES 128 bitowym kluczem, aktualizację klucza sesji po skończonej transmisji wg. algorytmu Diffie-Hellmann’a, podpis elektroniczny RSA z kluczami 768 bitowym lub 1024 bitowym.

W przypadku transmisji poprzez Internet dodatkowo wykorzystane jest tunelowanie połączenia MCFT protokołem PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) z szyfrowaniem 128-bitowym protokołem MPPE i uwierzytelnianiem MSCHAP v2. Oznacza to podwójne szyfrowanie i dostęp do serwera bankowego po zestawieniu połączenia w VPN.

W listopadzie ub. roku użytkowników MultiCash PRO przebadał TNS OBOP. System otrzymał 7,54 pkt na 10 pkt (gdzie 10 jest oceną najwyższą), przy czym najwyżej oceniono bezpieczeństwo systemu MultiCash przyznając średnio 8,54 punktu.

BPH PBK oferuje obecnie dwa systemy bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych (drugi z nich to VideoTEL) – aby w założeniu lepiej dostosować funkcjonalności poszczególnych systemów do wielkości czy specyfiki klienta firmowego - co jest w Polsce wyjątkiem.

W ostatnich miesiącach ub. roku bank odnotował znaczny wzrost liczby operacji wykonywanych drogą elektroniczną przez korporacje. W grudniu 2002 przelewy wykonywane drogą elektroniczną stanowiły ponad 70% wszystkich operacji bankowych (na początku roku – 55%). Ogólnie ilość operacji wykonywanych drogą elektroniczną przez klientów korporacyjnych wzrosła w 2002 roku o ponad 200 tys. W roku ubiegłym wykonano 900 instalacji systemu MultiCash PRO i 950 instalacji aplikacji VideoTEL 5.0.