Mścisław Nakonieczny - szef Centrum Informatycznego TASK przy Politechnice Gdańskiej

Mścisław Nakonieczny jest twórcą i dyrektorem Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przy Politechnice Gdańskiej.

Mścisław Nakonieczny jest twórcą i dyrektorem Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej przy Politechnice Gdańskiej.

Mścisław Nakonieczny - szef Centrum Informatycznego TASK przy Politechnice Gdańskiej
Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera elektronika. Od 27 lat związany zawodowo z działalnością informatyczną na swojej Alma Mater. W czasach studenckich był także podporą znanego kabaretu studenckiego: Kabaret p.

Należy do inicjatorów i współtwórców budowy TASK, jednej z największych sieci akademickich w kraju. Łączy ona 74 sieci lokalne instytucji naukowo-badawczych, obsługujące ponad 50 tys. użytkowników i 8 tys. komputerów z Trójmiasta i obszaru między ujściem Wisły a Helem. TASK współpracuje z krajową siecią POL-34, europejską TEN-155 oraz światowym Internetem.

W jego skład wchodzi jedno z pięciu krajowych superkomputerowych Centrów Komputerów Dużej Mocy. Wyposażenie TASK pozwala obecnie na prowadzenie obliczeń, które wcześniej były możliwe tylko w niektórych ośrodkach zagranicznych.

W ubiegłym roku Mścisław Nakonieczny prowadził pionierski projekt budowy pierwszego i jednocześnie największego w Europie Środkowo-Wschodniej metaklastra obliczeniowego Galera, opartego

na 128 procesorach Xeon. Dzięki kontaktom z Intelem, znaczącą część wydatków sfinansował właśnie światowy potentat w produkcji procesorów.

Szef TASK uczestniczy w ogólnokrajowych projektach związanych z tworzeniem i rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych do badań naukowych, m.in. przyjętym przez KBN programie "Polski Internet Optyczny" - PIONIER.