Mozilla płaci

Mozilla Foundation wypłaciła już pierwsze nagrody w ramach programu Mozilla Security Bug Bounty - polegającego na nagradzaniu użytkowników za wykrywanie luk w zabezpieczeniach oprogramowania tworzonego przez MF (czyli przeglądarek Mozilla i Firefox oraz klienta pocztowego Mozilla Thunderbird).

Jak tłumaczą przedstawiciele Mozilla Foundation, celem akcji jest przyspieszenie rozwoju bezpieczniejszych wersji oprogramowania, a także udzielenie pomocy developerom w szybszym naprawieniu wykrytych luk. Za wykrycie każdej poważnej luki w oprogramowaniu zaoferowana została nagroda w wysokości 500 USD.

Na efekty nie trzeba było długo czekać - pierwsze nagrody zostały już wypłacone. Otrzymali je Marcel Boesch, Gael Delalleau, Georgi Guninski, oraz Mats Palmgren, którzy wykryli poważne błędy w kliencie poczty elektronicznej. Oczywiście, krótko po wykryciu dziur, pojawiły się nowe, poprawione wersje aplikacji.

Warto dodać, iż Mats Palmgren zwrócił swoją nagrodę fundacji. Podobne datki na rzecz rozwoju oprogramowania uczyniło zresztą ponad 400 osób zrzeszonych wokół projektu Mozilla, którzy wspomogli fundację na ponad 10 tys. USD.

Więcej informacji

http://www.mozilla.org