Mozilla Foundation łata Firefoksa

Mozilla Foundation udostępniła nową wersję przeglądarki internetowej Firefox - oznaczoną symbolem 1.0.5. Najnowsze wydanie to tzw. security update - z programu usunięto 12 błędów w zabezpieczeniach (niektóre z nich oznaczone były jako 'błędy wysokiego ryzyka').

'Błędami wysokiego ryzyka' deweloperzy Firefoksa nazywają błędy, umożliwiające zdalnemu napastnikowi przejęcie kontroli nad zaatakowanym komputerem lub uzyskanie dostępu do danych użytkownika (Microsoft takie błędy nazywa 'krytycznymi').

Z najnowszej wersji przeglądarki usunięto m.in. opisywany przez nas w tekście "Niebezpieczny błąd w IE i Firefoksie" błąd polegający na niewyświetlaniu informacji o pochodzeniu okienka Javascript (luka ta może zostać wykorzystana np. przez phisherów) oraz błędy umożliwiające zdalne uruchomienie kodu, zawieszenie przeglądarki oraz przeprowadzenie ataku typu 'script injection'. Pełny spis usuniętych błędów wraz z ich opisami można znaleźć na stronie Mozilla Foundation.

Przedstawiciele MF zapewniają również, że nowa wersja przeglądarki jest bardziej stabilna od poprzednich wydań. FireFox 1.0.5 na razie dostępny jest jedynie w wersji angielskiej.

Więcej informacji: Mozilla Foundation.