Motorola redukuje zatrudnienie

Motorola planuje zlikwidować kolejne 4 tys. miejsc pracy, tym razem w jednym z najnowszych oddziałów.

Cięcia mają nastąpić w istniejącym od 3 miesięcy dziale telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Redukcja etatów jest częścią planu Motoroli, mającego na celu zmniejszenie kosztów firmy i uniknięcie pierwszej od 15 lat straty na koniec kwartału. Motorola ma zamiar zwolnić w sumie 22 tys. pracowników, czyli 15% z 147 tys. wszystkich zatrudnionych.

Kurs akcji firmy, który przez ostatni rok spadł o ok. 70%, po ogłoszeniu tej informacji wzrósł o 27 centów do 15,95$ za akcję.