Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Motorola przewiduje spadek sprzedaży i zwalnia pracowników

Motorola przewiduje w przyszłym roku 10-proc. spadek sprzedaży. W związku z gorszymi wynikami firma planuje zwolnienie 9,4 tys. pracowników.

Według firmy, oszczędności z tytułu kolejnych zwolnień wyniosą w 2002 roku 865 mln USD, a rok później – 1,1 mld USD. W sierpniu 2000 roku Motorola zatrudniała łącznie 150 tys. pracowników, na koniec 2002 roku, po zapowiedzianych właśnie zwolnieniach ich liczba spadnie do 107 tys.

W czwartym kwartale br. strata Motoroli wyniesie 4 do 5 centów na akcję. W pierwszym kwartale 2002 powiekszy się natomiast do 11 do 14 centów. Ta druga prognoza odbiega od przewidywań analityków, którzy szacowali, że strata firmy w tym okresie wyniesie 3 centy. Motorola planuje jednak, że na koniec przyszłego roku wykaże zysk przed odliczeniami w wysokości 15 centów na akcję.

Firma badawcza RHK przewiduje, że spadek sprzedaży dostawców sprzętu dla telekomów wyniesie w przyszłym roku 20%. W komentarzu do tego raportu analitycy stwierdzili jednocześnie, że nie jest to koniec spadku sprzedaży. Motorola szacuje, że w jej przypadku spadek sprzedazy wyniesie w 2002 roku 10%.