Motorola przewiduje spadek sprzedaży i zwalnia pracowników

Motorola przewiduje w przyszłym roku 10-proc. spadek sprzedaży. W związku z gorszymi wynikami firma planuje zwolnienie 9,4 tys. pracowników.

Według firmy, oszczędności z tytułu kolejnych zwolnień wyniosą w 2002 roku 865 mln USD, a rok później – 1,1 mld USD. W sierpniu 2000 roku Motorola zatrudniała łącznie 150 tys. pracowników, na koniec 2002 roku, po zapowiedzianych właśnie zwolnieniach ich liczba spadnie do 107 tys.

W czwartym kwartale br. strata Motoroli wyniesie 4 do 5 centów na akcję. W pierwszym kwartale 2002 powiekszy się natomiast do 11 do 14 centów. Ta druga prognoza odbiega od przewidywań analityków, którzy szacowali, że strata firmy w tym okresie wyniesie 3 centy. Motorola planuje jednak, że na koniec przyszłego roku wykaże zysk przed odliczeniami w wysokości 15 centów na akcję.

Firma badawcza RHK przewiduje, że spadek sprzedaży dostawców sprzętu dla telekomów wyniesie w przyszłym roku 20%. W komentarzu do tego raportu analitycy stwierdzili jednocześnie, że nie jest to koniec spadku sprzedaży. Motorola szacuje, że w jej przypadku spadek sprzedazy wyniesie w 2002 roku 10%.