Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Money.pl: wzrost przychodów o 114%

W pierwszym półroczu br. serwis internetowy Money.pl zanotował zwiększenie przychodów o 114% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 350 tys. zł.

Obroty na platformie finansowej Money.pl w minionym półroczu osiągnęły wartość 41 mln zł, co oznacza 28% wzrost wartości uruchomionych za pośrednictwem serwisu produktów finansowych w stosunku do analogicznego okresu w 2003 roku.

Money.pl: wzrost przychodów o 114%

Wyniki finansowe Money.pl

Rok 2002 Money.pl zamknęło zyskiem EBITDA. Natomiast rok później zanotowało pierwszy zysk netto. Minione półrocze br. serwis zamknął również zyskiem.