Money.pl: wzrost przychodów o 114%

W pierwszym półroczu br. serwis internetowy Money.pl zanotował zwiększenie przychodów o 114% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 350 tys. zł.

Obroty na platformie finansowej Money.pl w minionym półroczu osiągnęły wartość 41 mln zł, co oznacza 28% wzrost wartości uruchomionych za pośrednictwem serwisu produktów finansowych w stosunku do analogicznego okresu w 2003 roku.

Wyniki finansowe Money.pl

Wyniki finansowe Money.pl

Rok 2002 Money.pl zamknęło zyskiem EBITDA. Natomiast rok później zanotowało pierwszy zysk netto. Minione półrocze br. serwis zamknął również zyskiem.