Money.pl: 2,25 mln zł z prowizji, 3,77 mln zł z reklamy

Spółka wypracowała 6,34 mln zł przychodów - o 81% więcej niż w 2004 roku. Jednocześnie zysk EBITDA firmy wyniósł 1,2 mln zł i był o 75% wyższy niż w roku 2004. Zysk netto wyniósł 757 tys. zł zysku netto i był wyższy o 93% w stosunku do 2004 roku.

Główne źródło przychodów Money.pl to reklama online. W 2005 roku przychody ze sprzedaży reklam osiągnęły poziom 3,77 mln zł, z czego przychody gotówkowe (bez barterów) to 2,83 mln zł. W porównaniu z rokiem 2004 to o 97% więcej.

Drugim źródłem przychodów jest prowizja od sprzedaży produktów finansowych, która w 2005 roku wyniosła 2,25 mln zł. Największy dochód przyniosła sprzedaż kredytów hipotecznych. Za pośrednictwem portalu uruchomiono ich na kwotę 200 mln zł, czyli cztery razy więcej niż rok wcześniej.

Wrocławska spółka otworzyła przedstawicielstwo w Warszawie. W nowym biurze pracuje już sześć osób: dziennikarzy i przedstawicieli działu handlowego. Łączne zatrudnienie w Money.pl wzrosło z 25 osób w lutym 2005 do 40 osób na koniec lutego 2006. W 2006 roku spółka planuje zwiększyć je do 50 osób.

***

Wkrótce opublikujemy wywiad z Jerzym Warchałowskim, dyrektorem ds. sprzedaży online Money.pl, o internetowym rynku kredytów hipotecznych.