Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mocny atak "Ireny" na pedofilów

Policja przeprowadziła kolejną ogólnopolską akcję skierowaną przeciwko pedofilom w sieci. Nosiła ona kryptonim "Irena".

Sprawa rozpoczęła się, gdy funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w Komendzie Stołecznej Policji ujawnili kilkadziesiąt adresów IP komputerów użytkowników rozpowszechniających i udostępniających pliki zawierające pornografię dziecięcą. Następnie zaangażowany został Wydział Zaawansowanych Technologii Biura Kryminalnego KGP, którego pracownicy ustalili dane 82 podejrzanych osób.

Akcję o kryptonimie "Irena" zaplanowali funkcjonariusze z Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP. O 5 rano kilkuset policjantów w całej Polsce rozpoczęło przeszukania 60 podejrzanych domów, mieszkań i firm (co interesujące, okazało się, że 10 adresów zostało już sprawdzonych wcześniej, m.in. w trakcie operacji "Karnawał"). Zatrzymali oni 54 osoby oraz zabezpieczyli 84 komputery, 32 dyski twarde, ponad 5 tysięcy płyt CD i DVD, dyskietki, przenośne pamięci, telefony komórkowe oraz narkotyki.

Sprzętem zajęli się eksperci. Po jego zbadaniu zatrzymanym osobom zostaną przedstawione zarzuty.