Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mocna pozycja przeglądarek z Redmond

Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez OneStat, Microsoft Internet Explorer 6.0 pozostaje najbardziej popularną przeglądarką internetową na świecie.

Popularność IE 6 nie tylko pozostaje na stałym poziomie, ale nawet rośnie; we wrześniu używało jej 52,3% internautów na świecie, podczas gdy w listopadzie już 57,6%.

Drugie i trzecie miejsce pod względem popularności także należą do przeglądarek koncernu z Redmond; z jego IE 5,5 korzysta 18,3% użytkowników, zaś z IE 5,0 16,9%.

Znikomym zainteresowaniem internautów cieszą się natomiast Netscape Navigator 4.0 i Mozilla 1.0 (z każdej z nich korzysta 1,1% użytkowników) oraz Opera 6.0 (0,8%).

Według OneStat, najnowszy Netscape 7.0 w okresie od września do listopada odnotował nieznaczny wzrost zainteresowania. W tym okresie odsetek jego użytkowników wzrósł z 0,1 do 0,6%. Jednakże pomimo niewielkiego wzrostu, "udział w rynku" przeglądarek Netscape wynosi zaledwie 3%, podczas gdy udział wszystkich wersji Internet Explorera 95% - 0,4% więcej w porównaniu z wrześniem.