Mobilny VoIP z lekkim opóźnieniem

Użytkownicy sieci komórkowych będą mogli szeroko korzystać z walorów telefonii internetowej dopiero w latach 2007-2008. Jak twierdzi John Giere, dyrektor ds. marketingu w Lucent Technologies, główną przeszkodzą w popularyzowaniu tego typu rozwiązań są problemy techniczne operatorów.

Największym problemem, według Giere'a, jest zauważalna wśród operatorów dysproporcja między przepustowościami oferowanymi w łączach w górę (uplink) i w dół (downlink). W tradycyjnych zastosowaniach przepustowości w stronę klienta są znacznie większe od tych, realizowanych z poziomu telefonu komórkowego do stacji bazowej. Aby zapewnić odpowiednią jakość połączeń Voice over IP, operatorzy sieci komórkowych musieliby zainwestować w modernizację swojej infrastruktury (np. w technologię HSUPA - High Uplink Packet Access). Obecnie jednak pojawiają się dopiero pierwsze wdrożenia koncepcji HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), która znacznie rozszerza możliwości standardowego UMTS, koncentrując się jednakże głównie na łączu w kierunku do klienta. Giere prognozuje, że sytuacja ta zacznie się zmieniać dopiero w latach 2007-2008 i wówczas nastąpi dynamiczny rozwój telefonii internetowej w sieciach mobilnych.

Tymczasem, opinii dyrektora Lucent Technologies nie podzielają tacy gracze, jak Skype Technologies czy Hutchison 3 Group, którzy na początku br. zaczęli intensywną współpracę, której celem jest uruchomienie pierwszego na świecie, komercyjnego serwisu VoIP dla sieci mobilnych (wybrane rynki europejskie, planowane rozpoczęcie usług w tym roku). Brak wdrożenia rozwiązań podnoszących szybkość przesyłania bitów w górę może jednak przyczynić się do "zubożenia" dotychczasowej infrastruktury operatora komórkowego. Jak twierdzi Giere stanie się tak, ponieważ tradycyjne rozwiązania oparte na sieciach z komutacją łączy zawierają w sobie zbyt wiele elementów składowych, konwertujących sygnały, co w konsekwencji wnosi wysokie opóźnienia. Te ostatnie zaś są jednym z najbardziej istotnych elementów, branych pod uwagę przy ocenianiu komfortu pracy z telefonią internetową.