Mobilne portale kluczem dla wdrożeń 3G?

Od pewnego czasu systemy 3G są bardzo popularnym tematem, szczególnie w kontekście opóźnień przy ich wdrażaniu. Składa się na to wiele czynników, jednak według IDC jednym z podstawowych problemów jest brak kluczowych aplikacji (szczególnie w Europie, gdzie usługi takie jak WAP nie znalazły dużego zainteresowania).

Według raportu IDC kluczem dla wdrożeń systemów 3G może okazać się odpowiednia strategia przygotowania i wdrożenia mobilnych portali, oferujących bardziej zaawansowany i zorientowany na rzeczywiste potrzeby użytkownika poziom usług. Polskim przykładem mobilnego portalu jest ERA Omnix (uruchomiony pod koniec ubiegłego roku).

Zasadniczą kwestią związaną z wdrażaniem mobilnych portali jest zróżnicowanie zapotrzebowania na usługi przez różne grupy użytkowników. Uwzględnienie takich czynników jak lokalizacja geograficzna, specyfika danej grupy społecznej mają bardzo istotne znaczenie.

Z punktu widzenia dotychczasowych działań operatorów (tworzących raczej zunifikowane, jednolite pod względem oferowanych usług portale) szczególną rolę powinni zacząć odgrywać tzw. portal providers, których zadaniem będzie dbanie o odpowiednie adresowanie serwisów - do wybranych grup użytkowników.