Mnożą się milionerzy

Według raportu World Wealth Report przygotowanego przez firmy Merill Lynch oraz Capgemini, w ub. roku po dwóch latach chudszych, znowu przybyło nam na świecie milionerów. Zmienia się ponadto natura współczesnego milionera.

Według raportu World Wealth Report przygotowanego przez firmy Merill Lynch oraz Capgemini, na koniec 2003 roku na świecie było 7,7 miliona tzw. HNWI (high-net-worth individuals) – ludzi posiadających majątek wartości powyżej 1 mln USD, nie licząc nieruchomości. Ogółem 1% milionerów to ultramilionerzy – z aktywami powyżej 30 mln USD. W większości są to obywatele państw Ameryki Północnej i Europy.

To oznacza wzrost liczby milionerów aż o 7,5% (netto o 0,5 mln osób) w porównaniu z rokiem 2002. Wartość majątków zgromadzonych przez tychże wzrosła o 7,7% do 28,8 bln USD. Autorzy przewidują, że oba te trendy wzrostowe utrzymają się: majątki milionerów wzrosną do 2008 roku do 40 bln USD, a więc w średnim tempie rocznym 7%.

Gdzie przybywa milionerów

Na koniec ub. roku w USA było 2,27 mln milionerów, o 14% (272 tys. osób) więcej niż w 2002. Majątek amerykańskich milionerów to w sumie 8,5 bln USD. Tak więc co 125. Amerykanin jest milionerem, a ogółem milionerów z Kanady i USA przybyło w 2003 roku więcej niż z wszystkich pozostałych badanych kontynentów razem wziętych. Liczba "okropnie" bogatych milionerów (których aktywa przekraczają 30 mln USD) przekracza w sumie w tych obu krajach 30 tys.

Najwięcej milionerów przybyło w ub. roku w Hongkongu (30%) i Indiach (22%). Ogółem w Azji przybyło 8,4% milionerów, jest ich obecnie 2 mln, a ich majątek to łącznie 6,5 bln USD. W Chinach przybyło 12% milionerów, jest ich 236 tys.

Przyrost liczby milionerów był bardziej umiarkowany w Europie, na Bliskim Wschodzie i Ameryce Łacińskiej. W Europie przybyło 2,4% milionerów, jest ich obecnie 2,6 mln. Ich majątki to w sumie 8,7 bln USD. Najwięcej europejskich milionerów przybyło w Hiszpanii, w Czechach i Rosji.

Największe majątki mają milionerzy z Ameryki Łacińskiej. Na Bliskim Wschodzie milionerzy mają w sumie 900 mld USD, a w Ameryce Łacińskiej 3,7 bln USD.

Nie Dynastia, lecz korpo-rodzina

Z długiego komentarza na temat najbardziej wśród milionerów "trendy" sposobów pomnażania bogactwa, wybraliśmy następującą obserwację wiceprezesa Capgemini: "Coraz większa liczba milionerów zachowuje się na wzór inwestorów instytucjonalnych. Można to zaobserwować w ich dążeniu do inwestowania w ramach procesu, w szukaniu zintegrowanych rozwiązań a nie kupowania izolowanych produktów i wyeliminowaniu wszelkich emocji z inwestowania".

W minionym roku zmieniły się też główne cele milionerów: zamiast działać przede wszystkim na rzecz zachowania kapitału, więcej uwagi kierują na kwestie akumulacji i dystrybucji majątku. Jak zaobserwowano, bogaci inwestorzy inwestowali w 2003 roku średnio 35% aktywów, podczas gdy rok wcześniej było to 20%. Zmienia się jednak i długofalowa charakterystyka milionerów. "Wiele bogatych rodzin tworzy np. 100-letnie plany inwestycyjne, w których każdy członek rodziny traktowany jest jak gałąź biznesowa, przyjmuje się inspirowane wzorami korporacyjnymi elementy, jak np. wybór "misji" rodziny, struktur zarządzania, poradników w zakresie komunikacji itp. W efekcie tych zmian dawni doradcy finansowi wyrastają na CFO portfolio rodziny, posługują się coraz bardziej zaawansowanymi technologiami i strategiami w celu inwestowania środków klienta" – powiedział wiceprezes Capgemini.