Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mniejszy minus Netii

Przychody Netii Holdings w I kw. 2003 r. wzrosły o 9% do 161,3 mln zł. Dzięki dalszej redukcji kosztów operator zmniejszył stratę netto o 67% do poziomu 80 mln zł.

Liczba obsługiwanych przez spółkę linii dzwoniących wzrosła do 354,4 tys., z czego 31% to linie biznesowe. Usługi dla firm generują obecnie 57% przychodów z działalności telekomunikacyjnej Netii. Średni miesięczny przychód na linię w I kw. wynosił 119 zł, co oznacza 4% spadek wobec I kw. ubiegłego roku.Usługi tranzytowe, hurtowe i transmisji danych przyniosła operatorowi 35 mln zł (9 mln zł rok wcześniej) i stanowiły 23% ogólnych przychodów Netii Holdings SA. Wskaźnik EBITA (wynik netto skorygowany o koszty amortyzacji i podatek dochodowy) wyniósł 43,6 mln zł. Na koniec marca br. spółka zatrudniała 1283 osoby. (1360 w I kw. 2002 r.).

Jednym z kluczowych elementów nowej strategii Netii jest rozwój usług transmisji danych. W kwietniu firma przejęła ogólnopolskiego dostawcę Internetu - spółkę TDC Internet. Netia rozpoczęła także drugi etap rozbudowy sieci ATM. Projekt realizuje Lucent.