Mniejszy VAT za Internet

Nowelizacja ustawy o podatku VAT zakłada obniżenie z 22% do 7% jego stawki na usługi teleinformatyczne oraz zwolnienie szkół z VAT-u za używanie Internetu.

Sejm głosował dzisiaj nad poprawkami Senatu. Nie przyjął m.in. senackiej poprawki zakładającej, że dla wszystkich za połączenia z Internetem obowiązywałaby tylko jedna stawka VAT - 7%.

Obniżka podatku VAT za usługi teleinformatyczne oznacza tańsze połączenia z Internetem dla końcowych klientów. Mogą jednak wystąpić problemy z interpretacją zapisu "usługi teleinformatyczne".

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przewiduje, że do grudnia 2003 r. szkoły i placówki edukacyjne będą płaciły 3% podatek VAT od zakupionego sprzętu komputerowego.