Mniejsze zwolnienia w TP

Pracownicy TP protestujący przeciwko zwolnieniom grupowym w firmie osiągnęli już połowiczny sukces. Telekomunikacja Polska złagodzi nieco program restrukturyzacji. Zredukowanych zostanie ok. 600 stanowisk pracy mniej niż pierwotnie zakładano (3,5 tys.), a osobom, które zdecydują się odejść dobrowolnie oprócz odprawy wypłacone zostanie dodatkowe odszkodowanie.

"Trzy tygodnie trudnych konsultacji ze związkami zawodowymi pozwoliło złagodzić proces optymalizacji zatrudnienia" - poinformował zarząd TP SA. Zgodnie z podjętymi ustaleniami z firmy będzie musiało odejść nie więcej niż 2845 osób, a główny nacisk zostanie położony na dobrowolne rozwiązywaniu umów, na co zagrożeni redukcją pracownicy powinni zdecydować się do 21 kwietnia. Z analiz TP wynika, że dobrowolnie odchodzące osoby, łącznie w ramach odprawy i odszkodowania, otrzymywać będą średnio 50 tys. zł brutto.

TP nadal zagrożona jest jednak strajkiem. Części pracowników, nie jest zadowolona z efektów rozmów, i deklaruje kontynuowanie protestów, domagając się całkowitego odstąpienia od planu grupowych zwolnień.