Mniejsze nakłady, większe przychody

Według Forrester Research, średnia wielkość budżetu na technologie e-biznesowe w największych światowych firmach obniżyła się do 29 mln USD w roku bieżącym z 41 mln USD rok wcześniej. Jednocześnie rośnie udział przychodów generowanych przez przedsięwzięcia online w całości przychodów firm.

Według sondażu przeprowadzonego przez Forrester Research wśród 900 przedstawicieli największych światowych firm, wydatki na technologie e-biznesowe spadną w 2002 roku do 3% uzyskanych przez firmy przychodów. W poprzednim roku wielkość tego typu inwestycji odpowiadała 3,5% uzyskanych przychodów. Średnia wielkość budżetu na technologie e-biznesowe zmniejszyła się z 41 mln USD w roku ub. do 29 mln USD w 2002. Okazało się też, że spośród ankietowanych osób zarządzających firmą i kierowników działów IT, zdecydowanie większy pesymizm co do wielkości tegorocznych wydatków cechuje tych pierwszych.

61% firm, czyli w porównaniu z ub. rokiem o 23% mniej, planuje zakup sprzętu. Około 26%, a więc o ponad połowę mniej niż w roku 2001, zamierza zakupić oprogramowanie typu CRM, ERP, itp. Spadła też liczba firm, które zamierzają zamówić usługi konsultingowe czy integracyjne – w porównaniu z 2001 rokiem o 28%. Niezmieniony popyt w tej dziedzinie deklarowały jedynie firmy z sektora ubezpieczeniowego, producentów gotowych wyrobów i dóbr użytkowych.

Jednocześnie jak wynika z badania Forrester Research, wzrosną przychody z przedsięwzięć online. W 2002 roku stanowić one będą 7,3% wszystkich przychodów swoich firm, podczas gdy rok wcześniej generowały około 5,7%. Według szacunków przedstawicieli firm, udział ten wzrośnie w ciągu 5 lat do 20%.