Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mniejsza strata nie przestaje być stratą

Holenderski dostawca usług internetowych World Online ogłosił, że straty w trzecim kwartale tego roku będą mniejsze niż oczekiwano. Jego wyniki jednak nie zadowalają ani analityków, ani zarządu.

Na poprawę wyników wpłynęło obniżenie kosztów, redukcja zatrudnienia i likwidacja deficytowych usług w Wielkiej Brytanii. Wzrosły także dochody reklamowe portalu World Online i wpływy z prowizji od internetowego handlu. Ilość abonentów wzrosła z 3,7 miliona do 4,2 miliona. W sumie dochody wzrosły z 55 milionów euro w drugim kwartale do 60 milionów w trzecim. Mimo to strata firmy wyniosła 94 miliony euro. Wynika to między innymi z tego, że większość użytkowników nie płaci dostawcy, on sam zaś musi rozliczać się z firmami telekomunikacyjnymi za dzierżawę łączy. Próba zaoferowania w Wielkiej Brytanii dostępu do Internetu obciążonego miesięcznym abonamentem okazała się finansową katastrofą.

World Online usiłuje rozwiązać kwestię rozliczeń z operatorami telefonicznymi poprzez budowę własnej sieci kablowej. Dzięki niej może zaoferować łącza o dużej przepustowości dużym firmom. Nie rozwiązuje to problemów firmy, która bazuje głównie na indywidualnych użytkownikach. Stąd obawy analityków o to, kiedy (i czy w ogóle) zacznie ona przynosić dochód.