Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mniejsza rada nadzorcza Prokomu

NWZA spółki uchwaliło zmniejszenie z pięciu do czterech liczby członków rady nadzorczej. Do zarządu Prokomu Software przeszła z rady nadzorczej Beata Stelmach.

Zgromadzenie zadecydowało też o zmniejszeniu liczby członków rady nadzorczej spółki z pięciu do czterech. Prezes Ryszard Krauze będzie mógł teraz powoływać do rady jednego członka, a nie jak dotąd – dwóch.

Nowa rada zadecydowała o powołaniu w skład zarządu Prokomu Software Beaty Stelmach. Jej miejsce w radzie zajął Marek Modecki.

NWZA Prokomu Software uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w związku z emisją 72,5 tys. akcji serii F, skierowanej do kadry zarządzającej spółki zależnej TPG (The Polished Group). Nominalna wartość pojedynczej akcji tej serii wynosi 1 zł.