Mniejsza rada nadzorcza Prokomu

NWZA spółki uchwaliło zmniejszenie z pięciu do czterech liczby członków rady nadzorczej. Do zarządu Prokomu Software przeszła z rady nadzorczej Beata Stelmach.

Zgromadzenie zadecydowało też o zmniejszeniu liczby członków rady nadzorczej spółki z pięciu do czterech. Prezes Ryszard Krauze będzie mógł teraz powoływać do rady jednego członka, a nie jak dotąd – dwóch.

Nowa rada zadecydowała o powołaniu w skład zarządu Prokomu Software Beaty Stelmach. Jej miejsce w radzie zajął Marek Modecki.

NWZA Prokomu Software uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w związku z emisją 72,5 tys. akcji serii F, skierowanej do kadry zarządzającej spółki zależnej TPG (The Polished Group). Nominalna wartość pojedynczej akcji tej serii wynosi 1 zł.