Mniejsza gwarancja za UMTS

Ministerstwo Łączności żąda od startujących w przetargu na UMTS gwarancji bankowej na 130 mln euro zamiast weksla na kwotę 700 mln euro.

W czwartek rozpoczęło się wydawanie nowej, poprawionej, dokumentacji przetargowej na koncesje na świadczenie usług telefonii komórkowej trzeciej generacji. Choć ministerstwo obniżyło sumę zabezpieczenia, nowy pakiet nadal nie zawiera treści przyszłej koncesji.

Przedstawiciele działających w Polsce sieci telefonii komórkowych nadal mają wiele wątpliwości co do swojego udziału w przetargu. Choć kwota gwarancji finansowych została obniżona, obecny wymóg 130 mln euro także uważają za zbyt wysoki i pozbawiony uzasadnienia. Zwracają uwagę poza tym, że, wbrew poniedziałkowym zapowiedziom, minister nadal nie przedstawił im wzoru koncesji – czyli podstawowego dokumentu o który będą się ubiegać.

Decyzje o udziale w przetargu maja zapaść w listopadzie. Do 1 grudnia będzie można składać oferty przetargowe. Wyniki powinny zostać ogłoszone do 21 grudnia.