Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mniejsza Sieć

Według raportu Web Server Survey firmy Netcraft liczba stron internetowych spadła od listopada do grudnia 2001 roku o ponad 182 tys.

Wobec całkowitej liczby 36 mln działających stron www jest to jednak liczba nieznaczna. Jak zauważa Netcraft, spadek związany jest ze spadkiem liczby rejestracji nowych domen, ponadto część adresów została “opuszczona”. “Spadek liczby osób odnawiających rejestrację swoich dotychczasowych domen przewyższał liczbę nowo rejestrowanych domen” – stwierdził Mike Prettejohn, szef Netcraft.

Znaczna część porzuconych obecnie domen została zaresjestrowana jeszcze w latach 1999 – 2000, za darmo, w ramach szerszych umów hostingowych. Obecnie firmy zaczęły pobierać opłaty za odnowienie rejestracji, które zwykle następuje po dwóch latach. Dla wielu dotychczasowych właścicieli taka ponowna, tym razem płatna rejestracja, może okazać się nieopłacalna. Według Rolanda LaPlante’a, szefa działu marketingu Afilias, proces “czyszczenia” systemu z nazw promocyjnych, rejestrowanych jeszcze w 1999 i 2000, roku trwa obecnie w jego firmie.

Netcraft odnotował pierwszy znaczący spadek liczby zarejestrowanych domen latem ub. roku, kiedy to liczba stron internetowych zmalała o ponad 523 tys. Przyczyn tego spadku upatrywano m.in. w zmianie modelu biznesowego licznych firm hostingowych, lub wręcz upadku firm.

Raport Netcraft pojawia się w czasie, kiedy ICANN rozszerza liczbę sufiksów domen. W 2000 roku ICANN dodało 7 nowych końcówek i wybrało firmy, które mają nimi zarządzać. Dotychczas np. Afilias zarejestrował 675 tys. nazw domen z rozszerzeniem .info. NeuLevel z kolei zarejestrował ponad 500 tys. domen z sufiksem .biz.