Mniej zwolnień

W amerykańskich dotcomach, od czasu ponurego kwietniowego rekordu, odnotowano mniej zwolnień pracowników.

Według miesięcznej analizy Challenger, Gray and Christmas, w maju b.r.zwolniono z dotcomów 13,5 tys. osób, czyli niemal o 4 tys. mniej niż w kwietniu. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. ich liczba wzrosła o 60%.

Łącznie w bieżącym roku ze spółek internetowych zwolniono już niemal 65 tys. osób, czyli o 58% więcej niż w całym roku 2000.

Według raportu liczba dotcomów, które upadły wzrosła z 13 w kwietniu do 29 w maju, czyli o 123%. Tegoroczne wyniki są zdecydowanie gorsze od ubiegłorocznych. W maju 2000 r. zlikwidowano bowiem 2,6 tys. miejsc pracy i zamknięto jedynie 8 spółek internetowych.

Największy odsetek redukcji przypadł dostawców rozwiązań internetowych, na drugim miejscu były sklepy internetowe a na trzecim firmy ISP.

<i>Źródło: Infoworld</i>