Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mniej upadków

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2002 r. działalność zakończyły 93 firmy internetowe, czyli o ponad 70% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z raportu firmy analitycznej Webmergers.com.

W czerwcu odnotowano najniższą od kilku lat liczbę bankrutujących "dotcomów" - zniknęło ich z rynku jedynie 13. Czerwiec był też szóstym z kolei miesiące, w którym liczba upadków była niższa niż 20. Poprawa koniunktury dla "dotcomów" zdaje się być faktem - tym bardziej, że przez kolejne 16 miesięcy przez styczniem 2002 r. średnia liczba firm internetowych zamykanych każdego miesiąca wynosiła 44.

W sumie, od stycznia 2000 r. upadły już na całym świecie co najmniej 862 "dotcomy". Największą grupę spośród nich (43%) stanowiły firmy zajmujące się e-commerce. Mniej, bo jedynie 25% było wśród bankrutujących firm przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem informacji (np. portali, czy serwisów informacyjnych).