Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Mniej spamu!

Według wewnętrznych raportów zebranych w America Online, aż o 75% spadła liczba spamu otrzymywanego przez użytkowników serwisu AOL.

W listopadzie br. AOL otrzymał dziennie 2,2 mln skarg na ilości spamu od 24 milinów swoich abonentów. Dużo, ale w tym samym okresie ubiegłego roku skarg było o 11 mln więcej!

Dzienna liczba listów-śmieci przechwytywanych przez filtry antyspamowe AOL spadła o 50%, do około 1,2 mld z poziomu 2,4 mld w 2003 roku.

Zmniejsza się też liczba prób przesłania spamu. W tym roku ich liczba wynosiła przecietnie 1,6 mld na dzień, podczas gdy w poprzednim roku, takich prób było 2,1 mld.

Klienci AOL mają mniej powodów do narzekań między innymi dzięki wprowadzonemu przez AOL w listopadzie nowemu oprogramowaniu AOL 9.0 Security Edition, które zawiera darmową wersję McAfee Virus Scan Online oraz ulepszone narzędzia antyspamowe.