Mniej niż 1/10 w Sieci

W 2000 r. 350 mln mieszkańców Ziemi korzystało z Sieci. Stany Zjednoczone straciły pierwszą pozycję w dziedzinie penetracji Internetu. Polska lokuje się w internetowym "trzecim świecie".

Według badań firmy badawczej Ipsos-Reid USA po raz pierwszy zostało wyprzedzone w rankingu penetracji Internetu przez Szwecję i Kanadę. W tym pierwszym kraju odsetek obywateli korzystających s Sieci wyniósł w 2000 r. 65% (w 1999 r. 53%), a w drugim 60% (w 1999 r. 56%). W USA natomiast nie zmienił się od 1999 r. i wyniósł 59%. Największy wzrost zanotowała jednak Holandia, w której wskaźnik ten skoczył w ciągu ostatniego roku aż o 17 pkt. procentowych - do 57%. Wynik ten dał Holandii czwarte miejsce w rankingu ex equo ze Szwajcarią. Na pozostałych znalazły się kolejno: Australia (54%), Finlandia (53%), Singapur (46%), Korea Południowa (45%), Niemcy (37%) i Wielka Brytania (35%).

Z przebadanych przez Ipsos-Reid krajów tylko Hong Kong i Afryka Południowa zanotowały spadek (odpowiednio o 1 i 3 pkt. procentowe), we wszystkich pozostałych wzrósł (średnio o 4,8 pkt) lub utrzymał się na niezmienionym poziomie. Polska w rankingu z 19-proc. penetracją Internetu (skok o 8 pkt. procentowych od 1999 r.) znalazła się na poziomie Hiszpanii (22%), a także zurbanizowanych terenów Chin (22%), Brazylii (22%), Kolumbii (17%) czy Argentyny (20).