Mniej internetowych hipochondryków

O 10 mln zmalała liczba osób chorobliwie poszukujących w sieci informacji na temat zdrowia w Stanach Zjednoczonych.

Przeprowadzany co roku przez Harris Pollof raport mówi, iż od ubiegłego roku stopniowo maleje liczba tzw. cyberchondryków tj. osób intensywnie i nadmiernie poszukujących w internecie informacji na temat swojego stanu zdrowia.

Trzy lata temu w Stanach Zjednoczonych było 117 mln cyberchondryków, w roku 2006 - 136 mln. Najwięcej w roku ubiegłym, kiedy odnotowano ich ponad 160 mln. W roku bieżącym raport Harris Pollof mówi o liczbie 150 mln cyberchondryków.

Badanie wykazało, że dorośli amerykańscy internauci średnio 4,8 razy w miesiącu zasiadają przed komputerem by dowiedzieć się czegoś o swoim zdrowiu. Co ciekawe, aż 86% cyberchondryków wierzy w zdrowotne informacje uzyskane z internetu, a jeszcze więcej (89%) jest bardzo zadowolona z efektów swoich poszukiwań. Porównianie uzyskanych danych z wynikami z lat ubiegłym wskazuje dodatkowo, iż maleje procent internautów konsultujących swe internetowe odkrycia zdrowotne z lekarzami rodzinnymi.

Badanie potwierdza, że internet w dalszym ciągu jest pożądanym źródłem informacji zdrowotnych dla milionów ludzi oraz że internauci ufają danym uzyskiwanym za pośrednictem sieci. Trudno na razie stwierdzić czy zaobserwowana malejąca liczba cyberchondryków jest chwilowa czy to początek stałego trendu spadkowego - podsumowuje wyniki badania Harris Pollof.

Źródło: http://www.marketingcharts.com