Młode SMS-owanie

Według badania TNS OBOP blisko jedna piąta użytkowników telefonów komórkowych nie odbiera ani nie wysyła poprzez swój aparat krótkich wiadomości tekstowych. Najwięcej użytkowników usługi SMS jest wśród osób od 15 do 19 roku życia.

Według ankiety przeprowadzonej przez TNS OBOP 81% użytkowników telefonów komórkowych deklaruje, że wysyła lub odbiera SMS-y. Wiadomości tekstowe wysyła i odbiera przez telefon ponad 80% posiadaczy komórek w wieku od 15 do 39 lat. Najwyższy odsetek – niemal 90% - korzystających z SMS-ów jest w grupie wiekowej 15 – 19 lat. Podobnie jest w grupie 20 – 29 lat.

Najwięcej korzystających przez telefon z krótkich wiadomości jest w grupie osób z wyższym wykształceniem, pełnym lub niepełnym, – 88%. Najmniej – wśród użytkowników komórek z wykształceniem podstawowym, z których blisko jedna czwarta nie komunikuje się SMS-ami. Badanie TNS OBOP ustaliło ponadto, że SMS-y wykorzystują najczęściej osoby stanu wolnego (panny i kawalerowie) – blisko 90%. Najmniej jest korzystających z SMS-ów wśród osób rozwiedzionych i w separacji (66%) oraz wdów i wdowców (54%).