Ministerstwo Skarbu oddaje Akcje TP SA

Skarb państwa przekazał ponad 51 mln akcji dominującego operatora telekomunikacyjnego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju Przemysłu.

BGK otrzymał 40 mln akcji, zaś ARP nieco ponad 11,2 mln akcji TP SA, co przekłada się odpowiednio na 2,86% oraz 0,8% kapitału zakładowego spółki. Celem operacji było wniesienie akcji operatora na fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu.

W wyniku przekazania akcji, skarb państwa posiada obecnie niemal 251 mln akcji TP SA, stanowiących 17,92% kapitału zakładowego spółki.