Ministerstwo Łączności rozważa awaryjne warianty

Resort łączności powoli przygotowuje się do ewentualności wydania mniejszej liczby koncesji na UMTS niż zakładano.

W czwartkowym komunikacie Ministerstwo Łączności poinformowało, że istnieje możliwość wydania mniej koncesji na UMTS niż zakładane pięć. Mogłoby tak się stać w sytuacji, gdy oferty przetargowe złoży mniej podmiotów lub złożone propozycje nie będą odpowiadały wymaganiom resortu.

Ministerstwo postanowiło, że w takiej sytuacji nieprzydzielone częstotliwości radiowe zostaną rozdysponowane równo pomiędzy firmy, które staną do przetargu.

Dotychczas tylko jedna spółka – TU7Mobile, zawiązana przez polskie

i włoskie TU Mobile – poinformowała, że zamierza wystartować w przetargu. Działający w Polsce operatorzy GSM decyzję podejmą prawdopodobnie w ostatniej chwili, czyli 2 grudnia. Uważa się, że telekomy czekają na decyzję hiszpańskiej Telefoniki, która uchodzi obecnie za najpoważniejszego zagranicznego kandydata do budowy sieci UMTS w Polsce.

Koncesje na UMTS muszą być wydane do końca tego roku. Od 1 stycznia bowiem wchodzi w życie nowe prawo telekomunikacyjne, które wyklucza wydawanie nowych koncesji w przyszłym roku.