Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ministerstwo Łączności dało czas do namysłu

O planach polskich operatorów telefonii komórkowej wobec przetargu na UMTS rozmawiamy z Ryszardem Woronowiczem z Polkomtela, i Robertem Niczewskim z Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Kiedy akcjonariusze PTC podejmą decyzję o udziale w przetargu?

Robert Niczewski: W piątek było posiedzenie Rady Nadzorczej spółki, ale nie podjęto żadnych decyzji. Następne posiedzenie odbędzie się w listopadzie, ale na razie trudno podać dokładny termin. Decyzja została odroczona z powodu braku zrozumiałych i klarownych warunków przetargu przedstawionych na piśmie przez Ministerstwo Łączności. Miały one się pojawić w nowej wersji dokumentacji przetargowej już wczoraj podczas spotkania z operatorami sieci telefonii komórkowej. Jeszcze większym zaskoczeniem było dla nas także to, że nie przedstawiono nam nawet warunków świadczenia usług.

Dlaczego zostało zawieszone walne zgromadzenie akcjonariuszy Polkomtela?

Ryszard Woronowicz: Stało się to w związku ze zmianami, które ostatnio wprowadziło Ministerstwo Łączności do procedury przetargowej. Nie musimy się spieszyć. Resort dał czas do 1 grudnia na podjęcie decyzji. Więc mamy więcej czasu na analizę ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Podczas następnego walnego podejmiemy decyzję, czy startujemy w przetargu.