Ministerstwo Łączności dało czas do namysłu

O planach polskich operatorów telefonii komórkowej wobec przetargu na UMTS rozmawiamy z Ryszardem Woronowiczem z Polkomtela, i Robertem Niczewskim z Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Kiedy akcjonariusze PTC podejmą decyzję o udziale w przetargu?

Robert Niczewski: W piątek było posiedzenie Rady Nadzorczej spółki, ale nie podjęto żadnych decyzji. Następne posiedzenie odbędzie się w listopadzie, ale na razie trudno podać dokładny termin. Decyzja została odroczona z powodu braku zrozumiałych i klarownych warunków przetargu przedstawionych na piśmie przez Ministerstwo Łączności. Miały one się pojawić w nowej wersji dokumentacji przetargowej już wczoraj podczas spotkania z operatorami sieci telefonii komórkowej. Jeszcze większym zaskoczeniem było dla nas także to, że nie przedstawiono nam nawet warunków świadczenia usług.

Dlaczego zostało zawieszone walne zgromadzenie akcjonariuszy Polkomtela?

Ryszard Woronowicz: Stało się to w związku ze zmianami, które ostatnio wprowadziło Ministerstwo Łączności do procedury przetargowej. Nie musimy się spieszyć. Resort dał czas do 1 grudnia na podjęcie decyzji. Więc mamy więcej czasu na analizę ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Podczas następnego walnego podejmiemy decyzję, czy startujemy w przetargu.