Ministerstwo Łączności SA

Na korzyść naszego kraju przemawia bliskość Rosji i Ukrainy, która zachęca kapitał międzynarodowy do rozbudowy najnowocześniejszej infrastruktury telekomunikacyjnej również w tych krajach. Zdaniem Jarosława Nowrotka władze polskie zbyt późno zdecydowały się na ogłoszenie przetargu na UMTS. Wpłynęło to niekorzystnie na możliwości zmobilizowania kapitału. "Te firmy, które startowały do przetargów w Niemczech i we Włoszech, gdyby chciały u nas spróbować, nie dowiedzą się, jaka jest formuła przetargu, jaka ma być forma dokumentacji. To są podstawowe kwestie w biznesie. Innymi słowy, nie wiadomo, o co i jak walczyć w Polsce" - podsumowuje Nowrotek.

Trzeci nurt działalności Synergies związany jest z pomocą dla polskich firm głównie z tzw. nowej gospodarki, które nie mają doświadczenia i środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów. Synergies, szukając dla nich odpowiednich partnerów, wykorzystuje swoją wiedzę i kontakty na rynkach zagranicznych. Dotyczy to zarówno poszukiwań inwestorów branżowych, jak i źródeł finansowania typu venture capital.

Nasz system bankowy nastawiony jest wyłącznie na finansowanie wielkich przedsięwzięć. Dlatego dla inicjatyw małych i średniej wielkości musimy poszukiwać pieniędzy za granicą. Polskie banki kierują się zasadą "jak najmniej ryzyka", co wyklucza aktywność na rynku internetowym - twierdzi Łukasz Urban.

W zamian za pomoc w znalezieniu inwestorów finansowych Synergies otrzymuje udziały w start-upach. "To jest nasz success fee" - mówi Urban. "W zeszłym tygodniu zakończyliśmy razem z naszymi partnerami pracę nad pierwszym projektem, który nosi nazwę iTel. Jest to spółka - projekt internetowy związany z bankowością detaliczną. Mamy w nim niemały udział finansowy". Oficjalnie iTel ruszył w połowie września.

Obecnie trwają też końcowe prace nad trzema innymi start-upami, jednak tak, jak w przypadku iTel, dopóki nie zaczną one sprzedawać usług, chronić je będzie tajemnica.

"Jesteśmy nietypowi, bo działamy dyskretnie, co różni nas od typowych inkubatorów. Nasi klienci mogą ujawnić nasz udział we wprowadzaniu na rynek start-upów, ale w ich własnym interesie jest, żeby informacje nie rozeszły się zbyt wcześnie.