Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Milony dolarów za wirtualne światy

Wg danych Virtual Worlds Management w minionym roku 63 projekty wirtualnego świata dofinansowane zostały sumą 600 mln USD.

Porównawcze analizy wykonane przez Virtual Worlds Management mówią, że łączna wartość dofinansowania uzyskanego przez twórców 63 internetowych projektów wykorzystujących koncepcję wirtualnego świata wyniosła w minionym roku 595 mln 598 tys. USD.

Inwestorzy najbardziej hojni byli na początku roku. W pierwszym kwartale wartość dokapitalizowania wyniosła ponad 184 mln USD (w 23 projekty), podczas gdy w kwartale czwartym 13 inicjatyw z obszaru virtual word uzyskało wsparcie w wysokości 101 mln USD.

Dane Virtual Worlds Management podają, iż najwyższa transakcja miała miejsce w przypadku serwisów: Trion (70 mln USD), Realtime Words (50 mln USD) oraz Turbine (40 mln USD).

Spadek zainteresowania inwestowaniem w wirtualne światy pod kod koniec ubiegłego roku (o 30%) tłumaczony jest przez analityków Virtual Worlds Management jako następstwo spowolnienia gospodarczego oraz ostrożniejszego lokowania budżetów.

Źródło: http://virtualworldsmanagement.com