Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Miliony w outsourcingu

95 milionów dolarów zarobi Compaq na pięcioletnim kontrakcie z firmą GE Aircraft Engines.

Compaq Computer Corporation poinformował w wtorek o zawarciu 5-letniego porozumienia na dostarczanie, na zasadzie outsourcingu, serwisów i infrastruktury IT dla firmy GE Aircraft Engines w Ameryce Północnej i Południowej. Kontrakt opiewa na kwotę 95 mln USD.

W ramach umowy Compaq Global Services będzie prowadził administrację systemu, serwis komputerów stacjonarnych, usługi w zakresie baz danych, serwis systemu poczty elektronicznej, administrację serwerów średniej wielkości dostarczonych przez wielu producentów oraz administrację infrastruktury internetowej i nadzór bezpieczeństwa informacji. Wszystkie wymienione usługi w ramach dedykowanego programu Compaqa będą centralnie zarządzane przez biuro, stale monitorujące i zwiększające wydajność i efektywność systemu.