Milion złotych kary dla TP

Telekomunikacja Polska będzie musiała zapłacić karę, ponieważ sąd oddalił apelację spółki od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ukaraniu jej za brak informacji o koszcie połączenia z numerami o podwyższonej opłacie.

Jak podaje PAP, chodzi o numery rozpoczynające się cyframi 0-300, 0-400, 0-700 i 0-701 - poinformował wczoraj (28 maja) UKE. Urząd nałożył na TP karę w lipcu 2006 r. za łamanie Prawa telekomunikacyjnego. Zdaniem jego przedstawicieli, operator powinien informować klientów dzwoniących na tzw. numery o podwyższonej opłacie o ich cenach przed wykonaniem takich połączeń.

TP odwołała się od wyroku we wrześniu 2008 r. do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten oddalił jednak odwołanie spółki. Operator złożył apelację. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż za opisane w decyzji naruszenie kara w wysokości 1 mln zł nie może być uznana za wygórowaną. Wyrok jest prawomocny.

Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, prezes UKE może wymierzyć karę do 3 proc. przychodu spółki osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.