Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Miliard euro z e-reklamy

Chociaż udział reklamy internetowej w całym rynku reklamowym jest niewielki, to i tak Internet jest w tej chwili najbardziej dynamicznym i najlepiej rozwijającym się medium – twierdzą analitycy Forrester Research. Według ich prognoz, w 2005 roku wydatki na e-reklamę wyniosą miliard euro.

Obecnie lwia część reklam trafia do telewizji i prasy. Nie mniej jednak wciąż zwiększa się udział e-reklamy w całym rynku. Forrester Research wskazuje na ogromną dynamikę internetowych form promocji. W tej chwili e-reklama obejmuje 1% wszystkich form reklamowych w Europie. Do 2008 roku wskaźnik ma się powiększyć do 1,5%.

W nachodzącym roku nastąpić ma wzrost w liczbie firm zainteresowanych marketingiem internetowym. Analitycy Forrester Research szacują, że w Europie wydatki na e-reklamę wyniosą w 2004 roku ok. 555 mln funtów (dotyczy to bannerów oraz sponsorowanych odnośników) – co oznaczać będzie 12,5% wzrost w porównaniu z rokiem bieżącym.

Do 2008 roku wartość wydatków na te formy e-reklamy wzrośnie do 980 mln funtów.

Forrester Research wskazuje również na fakt, że 57% Europejczyków posiada dostęp do Sieci. Internauci wydadzą w tym roku 33 mld funtów na zakupy online. Na 2007 rok prognozuje się wzrost wydatków o 69%, co w rezultacie obejmie kwotę 100 mld funtów.