Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Międzynarodowy roaming Wi-Fi na targach Cebit

Goście odwiedzający tegoroczne targi Cebit (marzec, Hanower) będą mogli skorzystać z nowej usługi, jaką jest roaming oparty na bezprzewodowych sieciach LAN (WLAN). Twórcą rozwiązania jest T-Systems International (oddział niemieckiego operatora Deutsche Telekom).

Usługa będzie dostępna dla użytkowników, którzy nawiążą wcześniej kontakt z operatorami sieci WLAN podłączonymi do systemu opracowanego przez T-Systems i wykupią od nich stosowny abonament.

Użytkownik komputera obsługującego sieci Wi-Fi, odwiedzający targi Cebit, będzie mógł otworzyć stronę logowania i znaleźć na niej listę zawierającą operatorów sieci WLAN, którzy zdecydowali się świadczyć swoim klientom taką usługę. Wystarczy wtedy kliknąć nazwę dostawcy usługi i następnie wpisać swoje ID oraz hasło.

Dotyczy to oczywiście tych użytkowników, którzy sprawdzili wcześniej czy określony dostawca usług WLAN jest podłączony do systemu romaningu opracowanego przez T-System, oraz zapłacili za taką usługę.

T-System informuje, że akcesję do rozwiązania zgłosiło już 45 operatorów sieci WLAN działających w różnych krajach. Osoby odwiedzające targi, które nie mają dostępu do usługi, mogą z niej skorzystać kupując na miejscu od organizatora targów (Deutsche Messe AG) karty typu "prepaid". Godzina korzystania z usługi kosztuje 10 euro, cztery godziny 35 euro, a 10 godzin 85 euro.

Sieć WLAN zainstalowana na terenie targów (ponad 200 punktów dostępu) wspiera standard 802.11b (11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz). Usługa nie jest dostępna na zewnątrz budynków, w budynku Hall 10 oraz w miejscach zlokalizowanych blisko bramek wstępu na targi.