Microsoft zmieni IE

Koncern Microsoft rozważa wprowadzenie zmian w przeglądarce Internet Explorer w związku z przegranym procesem o naruszenie patentu firmy Eolas Technologies oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na funkcjonowanie wielu stron internetowych.

Sprawa toczyła się od 1999 roku, kiedy to Uniwersytet Kalifornijski wraz z firmą Eolas Technologies wkroczyły na drogę sądową z gigantem z Redmond, zarzucając mu bezprawne wykorzystanie w przeglądarce Internet Explorer wcześniej opatentowanych przez nie pluginów oraz appletów, służących do poprawnego wyświetlania plików multimedialnych bez potrzeby używania dodatkowego oprogramowania zewnętrznego. Ostatecznie sąd zdecydował o słuszności oskarżenia oraz zasądzeniu odszkodowania w wysokości 521 mln USD na rzecz obu podmiotów.

Przedstawiciele konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) przedstawili w ostatni czwartek oświadczenie, w którym możemy przeczytać, iż koncern Microsoft w związku z zaistniałą sytuacją, poinformował o możliwości wprowadzenia pewnych zmian w konfiguracji swojej przeglądarki. "Te zmiany mogą mieć poważny wpływ na funkcjonowanie wielu istniejących stron internetowych", podkreśla jeden z przedstawicieli W3C. W ostatnich dniach odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli W3C oraz Microsoftu, na którym próbowano ustalić przewidywany zakres oraz termin wprowadzania zmian w oprogramowaniu. Jak to tej pory brak jest jednak sprecyzowanych planów, ponieważ trwa oczekiwanie na ostateczną decyzję sądu, związaną z nakazem usunięcia wykorzystanych w IE technologii. Microsoft nie wyklucza złożenia apelacji w przypadku zaistnienia takiego nakazu.