Microsoft wyjdzie naprzeciw UE

Microsoft przychyla się do zaleceń Komisji Europejskiej i ujawni niektóre informacje o swoich produktach.

Zgodnie z zaleceniami Komisji, która ma na uwadze zachowanie na rynku konkurencyjności,

zgodził się udostępnić bliższe informacje na temat niektórych swoich programów. Komisja zarzuca Microsoftowi m.in., że zaprojektował Windows tak, aby system współpracował z Microsoftu lepiej niż rozwiązaniami konkurencji. Komisja rozważa ponadto również legalność włączenia przez Microsoft do Windows oprogramowania Media Player. Microsoft odpowiada na razie na pierwszą część zarzutów.

Jedną z przyczyn przedstawienia przez Komisję zarzutów działań niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji jest fakt, że system zabezpieczeń który współpracuje dobrze pomiędzy komputerami z Windows i serwerami z oprogramowaniem Microsoftu, ale odmawia współpracy z serwerem konkurencyjnym.

Microsoft zapowiada obecnie poprawienie tych usterek i zapowiada utworzenie standardowych zabezpieczeń, które będą współpracować tak samo ze wszystkimi produktami. Uniwersalizacja rozwiązań Microsoftu ma również objąć inne elementy systemu Windows NT4.