Microsoft powierzył rozwój wyszukiwarki Bing spółce SMT Software

SMT Software współpracuje z polskim oddziałem Microsoft od listopada 2009 roku. We wrześniu br. SMT Software rozszerzył zakres współpracy o udział w projektach dotyczących rozwoju wyszukiwarki Bing oraz jej nowych funkcjonalności.

- "Zdajemy sobie sprawę, że status spółki publicznej sprawił, iż w oczach Microsoft staliśmy się wiarygodnym partnerem, godnym powierzenia wysoko wyspecjalizowanych projektów. Spodziewamy się osiągnąć wiele korzyści w związku z ta umowa, pośród których te finansowe nie są wcale najistotniejsze" - powiedział Sebastian Łękawa, prezes zarządu SMT Software S.A.

Na potrzeby realizacji projektów Microsoft SMT Software wyodrębniła w ramach własnych struktur kilka zespołów projektowych. W ich skład wchodzą programiści, testerzy, liderzy techniczni oraz kierownicy projektów, którzy będą odpowiedzialni za rozwój rożnych obszarów funkcjonalności wyszukiwarki Bing. SMT Software planuje docelowo stworzyć jeszcze co najmniej kilka takich zespołów.

Jeden z obszarów prac będzie dotyczył generowania tzw. dynamicznych wyników oraz prezentowania zawartości w odpowiedzi na zadane w wyszukiwarce Bing pytania. SMT Software będzie odpowiedzialny także za tzw. komercyjne wyniki.

Po kwietniowym debiucie na New Connect, spółka wypracowała w II kwartale przeszło trzy razy większy zysk niż w analogicznym okresie 2009 r. Obecnie zatrudniając prawie 160 pracowników posiada 5 oddziałów w Polsce i jeden w Holandii.